REKRUTACJA

Rekrutacja przebiega w dwóch etapach.

 • Spotkanie z rodzicami

  Chcemy stworzyć w naszej alternatywnej szkole społeczność dorosłych i dzieci o podobnych poglądach na edukację i wychowanie. Dlatego bardzo ważne jest, żeby już na etapie rekrutacji sprawdzić wzajemne oczekiwania co do szkoły. Jeżeli uznamy, że zależy nam na tym samym, zapraszamy rodziców z dzieckiem.

 • Zapoznanie dziecka ze szkołą

  Zależy nam, aby dziecko brało aktywny udział w podejmowaniu decyzji co do wyboru szkoły. Chcemy dać mu czas na poznanie miejsca, nauczycieli i wyrażenie swojej opinii.

Jeżeli rodzicom i dzieciom spodoba się szkoła i nauczyciele, czeka nas wszystkich fascynująca przygoda.

Rekrutujemy dzieci do szkoły podstawowej.

 • Zerówka (rocznik 2010-2011)
 • Nauczanie początkowe – klasy I-III (roczniki 2007-2010)

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny:

agata.szenkowska@domowaszkola.edu.pl

tel. 783 372 441

joanna.jezak@domowaszkola.edu.pl

tel. 512 855 772

Podstawa prawna

Formalnie dzieci z naszej szkoły uczą się w systemie edukacji domowej. Oznacza to, że muszą być zapisane do wybranej szkoły, a następnie przeniesione do edukacji domowej. Obowiązkiem każdego dziecka w edukacji domowej jest zdanie egzaminu końcowego po każdym roku nauki. Egzamin obejmuje program odpowiedniej klasy. W naszej szkole egzamin będzie miał formę obserwacji postępów rozwojowych dzieci.

Aby Twoje dziecko mogło uczyć się w edukacji domowej:

 • zapisz dziecko do szkoły, która z nami współpracuje

  Wkrótce napiszemy, jaką szkołę wybraliśmy do współpracy.

 • Zgłoś się do poradni psychologiczno-pedagogicznej po opinię na temat rozwoju dziecka

  Opinia ta nie musi zawierać informacji, czy dziecko nadaje się do edukacji domowej. Ustawa nie określa, co dokładnie powinno się znaleźć w opinii.

 • Złóż u dyrektora szkoły publicznej następujące dokumenty:

  • oświadczenie o możliwości zapewnienia dziecku warunków do realizacji podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym,
  • pisemne zobowiązanie do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych,
  • opinię z poradni psychologiczno -pedagogicznej.

Formalnie nasze dzieci będą zapisane do:

Szkoła Podstawowa AMS Kraków

ul. Krupnicza 38

31-123 Kraków

www.ams.school

Jest to mała, kameralna szkoła, w której dzieci pracują głównie metodą projektu. Wartości edukacyjne i wychowacze, którymi kieruje się AMS, są bardzo podobne do naszych. W ramach współpracy między naszymi szkołami planujemy szereg wspólnych warsztatów i projektów.