LOKALIZACJA

Szukamy domku jednorodzinnego z ogródkiem w następujących dzielnicach:
• Wola Justowska
• Bronowice
• Mydlniki
• Prądnik Biały.
Ostateczna lokalizacja będzie ustalona po zrekrutowaniu minimum 15 dzieci.