WIZJA SZKOŁY

Domowa Szkoła to pierwsza w Polsce szkoła prowadzona według zasad pedagogiki gestalt.

W Domowej Szkole ważne są przede wszystkim dzieci. Będziemy towarzyszyć im i wspierać je w:

  • zdobywaniu wiedzy o świecie,
  • nauce brania odpowiedzialności za własną naukę,
  • rozwoju emocjonalnym i społecznym.

Nauczanie w naszej szkole odbywa się w ramach edukacji domowej. Dzięki temu mamy możliwość bardzo elastycznego podejścia do sposobu nauczania.

CHCEMY, ABY DZIECI W NASZEJ SZKOLE NAUCZYŁY SIĘ:

• szanować siebie i innych,
• rozpoznawać swoje potrzeby,
• umieć spełniać swoje potrzeby,
• umieć twórczo przystosowywać się do niepowodzeń.

WIERZYMY, ŻE DZIĘKI TEMU DZIECI BĘDĄ:

• świadomie dokonywać wyborów,
• brać odpowiedzialność za własne decyzje,
• mieć poczucie spełnienia.

ISTOTNE JEST DLA NAS, ABY DZIECI POTRAFIŁY:

  • samodzielnie szukać potrzebnych informacji
  • korzystać z dostępnych narzędzi zdobywania wiedzy
  • widzieć związki zachodzące pomiędzy poszczególnymi dziedzinami wiedzy
  • praktycznie wykorzystywać wiedzę w codziennym życiu.

REALIZACJA WIZJI

Mamy wiele narzędzi do realizacji naszej wizji. Są to narzędzia sprawdzone. Jesteśmy psychoterapeutami. Na co dzień pracujemy z ludźmi nad tym, aby byli bardziej zadowoleni ze swojego życia. Dzięki temu wiemy, co jest im do tego potrzebne i wiemy, czego zabrakło im w dzieciństwie i co muszą nadrobić w życiu dorosłym. W Domowej Szkole chcemy zadbać o to, żeby dzieci miały przestrzeń i możliwość czerpania tego, co naszym zdaniem jest niezbędne do satysfakcjonującego życia.

Podstawą naszych działań są zasady pedagogiki Gestalt. Zasady te opierają się na kilku podstawowych założeniach.

AKCEPTACJA

Poczucie bycia akceptowanym, to najważniejszy warunek rozwoju człowieka. W Domowej Szkole akceptujemy każde dziecko, choć możemy nie akceptować jego zachowań (np. przemocy). Nigdy nie krytykujemy samych dzieci, zwracamy tylko uwagę na ich zachowanie.

KONTAKT JA - TY

W tradycyjnej szkole kontakt z dzieckiem odbywa się bardzo często w płaszczyźnie skośnej. Nauczyciel jest w roli autorytetu tylko dlatego, że występuje w funkcji i systemie, który mu to umożliwia. w Domowej Szkole nauczyciel/mentor może być autorytetem, ale w tej dziedzinie, w której naprawdę nim jest np. zawodowo lub z racji wieku i doświadczenia. Powinien być również autorytetem w sprawie bezpieczeństwa dzieci. Nie zmienia to jednak samej idei kontaktu opartego na równości i wzajemnego uszanowania granic. Kontakt ja – ty, w którym zarówno potrzeby dziecka, jak i dorosłego zostaną zauważone.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Aby nauczyć się brać odpowiedzialność, potrzebna jest bezpieczna przestrzeń, w której możliwe jest próbowanie, doświadczanie i popełnianie błędów. Taką przestrzeń zapewnimy w Domowej Szkole. Nauka odpowiedzialności jest niezbędna do tego, aby mieć poczucie wpływu na własne życie. Drugim aspektem odpowiedzialności, na który będziemy kłaść nacisk jest odpowiedzialność za grupę,  jej  współtworzenie, i nauka tolerancji (uszanowania granic innych osób).

DOŚWIADCZANIE

Zadbamy o to, żeby w szkole dzieci miały możliwość doświadczania świata. Jeżeli uczą się liter, mogą to robić sensorycznie – układać litery z owoców, patyków, piasku. Jeżeli uczymy się biologii, wyjdźmy na dwór zobaczyć, co słychać w trawie.

PROAKTYWNOŚĆ

Dzieci same na pewno będą miały masę pomysłów co można wykorzystać i jak. A nauczyciel niech będzie O KROK ZA dziećmi – niech podąża za, wspiera w razie potrzeby, dba o bezpieczne ramy lecz niech nie narzuca i nie daje gotowych odpowiedzi.

HARMONIJNY ROZWÓJ

Harmonijny rozwój człowieka obejmuje 3 sfery funkcjonowania – ciało, umysł, emocje. W tradycyjnej edukacji rozwija się przede wszystkim umysł. Domowa Szkoła zadba o rozwój wszystkich trzech obszarów w życiu dziecka.

TU I TERAZ

Nastawienie na tu i teraz pozwala na wykorzystanie naturalnych i aktualnych zainteresowań dziecka, czy grupy. Nauka tego, co w danym momencie interesuje dziecko jest bardziej efektywna. W takim stylu nauczania z góry zaplanowany harmonogram jest traktowany bardzo elastycznie, natomiast po stronie nauczyciela jest dbanie o to, żeby podstawa programowa w ciągu roku szkolnego została dzieciom przekazana.